09.Gün

BÖLÜM 41

Mez.41: 1 Ne mutlu yoksulu düşünene! RAB kurtarır onu kötü günde.

Mez.41: 2 Korur RAB, yaşatır onu, Ülkede mutlu kılar, Terk etmez düşmanlarının eline.

Mez.41: 3 Destek olur RAB ona Yatağa düşünce; Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.

Mez.41: 4 “Acı bana, ya RAB!” dedim, “Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!”

Mez.41: 5 Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan: “Ne zaman ölecek adı batası?” diyorlar.

Mez.41: 6 Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor, Fesat topluyor içinde, Sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor.

Mez.41: 7 Benden nefret edenlerin hepsi Fısıldaşıyor aralarında bana karşı, Zararımı düşünüyorlar,

Mez.41: 8 “Başına öyle kötü bir şey geldi ki” diyorlar, “Yatağından kalkamaz artık.”

Mez.41: 9 Ekmeğimi yiyen, güvendiğim yakın dostum bile İhanet etti bana.

Mez.41: 10 Bari sen acı bana, ya RAB, kaldır beni. Bunların hakkından geleyim.

Mez.41: 11 Düşmanım zafer çığlığı atmazsa, O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.

Mez.41: 12 Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur, Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.

Mez.41: 13 Öncesizlikten sonsuza dek, Övgüler olsun İsrail’in Tanrısı RAB’be! Amin! Amin!

 

BÖLÜM 42

Mez.42: 1 Geyik akarsuları nasıl özlerse, Canım da seni öyle özler, ey Tanrı!D Not Birçok İbranice elyazmasında 42. ve 43. Mezmur birleşik yazılır.

Mez.42: 2 Canım Tanrı’ya, yaşayan Tanrı’ya susadı; Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü?

Mez.42: 3 Gözyaşlarım ekmeğim oldu gece gündüz, Gün boyu, “Nerede senin Tanrın?” dedikleri için.

Mez.42: 4 Anımsayınca içim içimi yiyor, Nasıl toplulukla birlikte yürür, Tanrı’nın evine kadar alaya öncülük ederdim, Sevinç ve şükran sesleri arasında, Bayram eden bir kalabalıkla birlikte.

Mez.42: 5 Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim huzursuz? Tanrı’ya umut bağla, Çünkü O’na yine övgüler sunacağım; O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.

Mez.42: 6-7 Gönlüm üzgün, Bu yüzden seni anımsıyorum, ey Tanrım. Şeria yöresinde, Hermon ve Misar dağlarında Çağlayanların gümbürdeyince, Enginler birbirine sesleniyor, Bütün dalgaların, sellerin üzerimden geçiyor.

Mez.42: 8 Gündüz RAB sevgisini gösterir, Gece ilahi söyler, dua ederim Yaşamımın Tanrısı’na.

Mez.42: 9 Kayam olan Tanrım’a diyorum ki, “Neden beni unuttun? Niçin düşmanlarımın baskısı altında Yaslı gezeyim?”

Mez.42: 10 Gün boyu hasımlarım: “Nerede senin Tanrın?” diyerek Bana sataştıkça, Kemiklerim kırılıyor sanki.

Mez.42: 11 Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim huzursuz? Tanrı’ya umut bağla, Çünkü O’na yine övgüler sunacağım; O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.

BÖLÜM 43

Mez.43: 1 Hakkımı ara, ey Tanrı, Savun beni vefasız ulusa karşı, Kurtar hileci, haksız insandan.

Mez.43: 2 Çünkü sen Tanrım, kalemsin; Neden beni reddettin? Niçin düşmanlarımın baskısı altında Yaslı gezeyim?

Mez.43: 3 Gönder ışığını, gerçeğini, Yol göstersinler bana, Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

Mez.43: 4 O zaman Tanrı’nın sunağına, Neşe, sevinç kaynağım Tanrı’ya gideceğim Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim, Lirle şükredeceğim.

Mez.43: 5 Neden üzgünsün, ey gönlüm, Neden içim huzursuz? Tanrı’ya umut bağla, Çünkü O’na yine övgüler sunacağım; O benim kurtarıcım ve Tanrım’dır.
BÖLÜM 44

Mez.44: 1 Ey Tanrı, kulaklarımızla duyduk, Atalarımız anlattı bize, Neler yaptığını onların gününde, eski günlerde.

Mez.44: 2 Elinle ulusları kovdun, Ama atalarımıza yer verdin; Halkları kırdın, Ama atalarımızın yayılmasını sağladın.

Mez.44: 3 Onlar ülkeyi kılıçla kazanmadılar, Kendi bilekleriyle zafere ulaşmadılar. Senin sağ elin, bileğin, yüzünün ışığı sayesinde oldu bu; Çünkü sen onları sevdin.

Mez.44: 4 Ey Tanrı, kralım sensin, Buyruk ver de Yakup soyu kazansın!

Mez.44: 5 Senin sayende düşmanlarımızı püskürteceğiz, Senin adınla karşıtlarımızı ezeceğiz.

Mez.44: 6 Çünkü ben yayıma güvenmem, Kılıcım da beni kurtarmaz;

Mez.44: 7 Ancak sensin bizi düşmanlarımızdan kurtaran, Bizden nefret edenleri utanca boğan.

Mez.44: 8 Her gün Tanrı’yla övünür, Sonsuza dek adına şükran sunarız. *

Mez.44: 9 Ne var ki, reddettin bizi, aşağıladın, Artık ordularımızla savaşa çıkmıyorsun.

Mez.44: 10 Düşman karşısında bizi gerilettin, Bizden tiksinenler bizi soydu.

Mez.44: 11 Kasaplık koyuna çevirdin bizi, Ulusların arasına dağıttın.

Mez.44: 12 Yok pahasına sattın halkını, Üstelik satıştan hiçbir şey kazanmadan.

Mez.44: 13 Bizi komşularımızın yüzkarası, Çevremizdekilerin eğlencesi, alay konusu ettin.

Mez.44: 14 Ulusların diline düşürdün bizi, Gülüyor halklar halimize.

Mez.44: 15 Rezilliğim gün boyu karşımda, Utancımdan yerin dibine geçtim

Mez.44: 16 Hakaret ve sövgü duya duya, Öç almak isteyen düşman karşısında.

Mez.44: 17 Bütün bunlar başımıza geldi, Yine de seni unutmadık, Antlaşmana ihanet etmedik,

Mez.44: 18 Döneklik etmedik, Adımlarımız senin yolundan sapmadı.

Mez.44: 19 Oysa sen bizi ezdin, ülkemizi çakalların uğrağı ettin, Üstümüzü koyu karanlıkla örttün.

Mez.44: 20 Eğer Tanrımız’ın adını unutsaydık, Yabancı bir ilaha ellerimizi açsaydık,

Mez.44: 21 Tanrı bunu ortaya çıkarmaz mıydı? Çünkü O yürekteki gizleri bilir.

Mez.44: 22 Senin uğruna her gün öldürülüyoruz, Kasaplık koyun sayılıyoruz.

Mez.44: 23 Uyan, ya Rab! Niçin uyuyorsun?Kalk! Sonsuza dek terk etme bizi!

Mez.44: 24 Niçin yüzünü gizliyorsun? Neden mazlum halimizi, üzerimizdeki baskıyı unutuyorsun?

Mez.44: 25 Çünkü yere serildik, Bedenimiz toprağa yapıştı.

Mez.44: 26 Kalk, yardım et bize! Kurtar bizi sevgin uğruna!

BÖLÜM 45

Mez.45: 1 Yüreğimden güzel sözler taşıyor, Kral için söylüyorum şiirlerimi, Dilim usta bir yazarın kalemi gibi olsun.

Mez.45: 2 Sen insanların en güzelisin, Lütuf saçılmış dudaklarına. Çünkü Tanrı seni sonsuza dek kutsamış.

Mez.45: 3 Ey yiğit savaşçı, kuşan kılıcını beline, Görkemine, yüceliğine bürün.

Mez.45: 4 At sırtında görkeminle, zaferle ilerle, Gerçek ve adalet uğruna*fo* Sağ elin korkunç işler göstersin.D Not 45:4 Olası metin “Gerçek ve adalet uğruna”, Masoretik metin “Gerçek ve alçakgönüllülük, adalet uğruna”.

Mez.45: 5 Okların sivridir, Kral düşmanlarının yüreğine saplanır, Halklar ayaklarının altına serilir.

Mez.45: 6 Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır*fö*, Krallığının asası adalet asasıdır.D Not 45:6 “Ey Tanrı, tahtın sonsuzluklar boyunca kalıcıdır” ya da “Tanrı’nın sana armağan ettiği krallık sonsuzluklar boyunca kalıcıdır”.

Mez.45: 7 Doğruluğu sever, kötülükten nefret edersin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, Seni sevinç yağıyla Arkadaşlarından daha çok meshetti*.

Mez.45: 8 Giysilerinin tümü mür*, öd, tarçın kokuyor; Fildişi saraylardan gelen çalgı sesleri seni eğlendiriyor!

Mez.45: 9 Kral kızları senin saygın kadınların arasında, Kraliçe, Ofir altınları içinde senin sağında duruyor.

Mez.45: 10 Dinle, ey kral kızı, bak, kulak ver, Halkını, baba evini unut.

Mez.45: 11 Kral senin güzelliğine vuruldu, Efendin olduğu için önünde eğil.

Mez.45: 12 Sur halkı armağan getirecek, Halkın zenginleri lütfunu kazanmak isteyecek.

Mez.45: 13 Kral kızı odasında ışıl ışıl parıldıyor, Giysisi altınla dokunmuş.

Mez.45: 14 İşlemeli giysiler içinde kralın önüne çıkarılacak, Arkadaşları, ona eşlik eden kızlar sana getirilecek.

Mez.45: 15 Sevinç ve coşkuyla götürülecek, Kralın sarayına girecekler.

Mez.45: 16 Atalarının yerini oğulların alacak, Onları önder yapacaksın bütün ülkeye.

Mez.45: 17 Adını kuşaklar boyunca yaşatacağım, Böylece halklar sonsuza dek övecek seni.

46. MezmurMüzik şefi için – Tiz sesliler*fp* için -Korahoğulları’nın ezgisi


Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s