06.Gün

BÖLÜM 26

Mez.26: 1 Beni haklı çıkar, ya RAB, Çünkü dürüst bir yaşam sürdüm; Sarsılmadan RAB’be güvendim.

Mez.26: 2 Dene beni, ya RAB, sına; Duygularımı, düşüncelerimi yokla.

Mez.26: 3 Çünkü sevgini hep göz önünde tutuyor, Senin gerçeğini yaşıyorum ben.

Mez.26: 4 Yalancılarla oturmam, İkiyüzlülerin suyuna gitmem.

Mez.26: 5 Kötülük yapanlar topluluğundan nefret ederim, Fesatçıların arasına girmem.

Mez.26: 6 Suçsuzluğumu göstermek için ellerimi yıkar, Sunağının çevresinde dönerim, ya RAB,

Mez.26: 7 Yüksek sesle şükranımı duyurmak Ve bütün harikalarını anlatmak için.

Mez.26: 8 Severim, ya RAB, yaşadığın evi, Görkeminin bulunduğu yeri.

Mez.26: 9 Günahkârların, Eli kanlı adamların yanısıra canımı alma.

Mez.26: 10 Onların elleri kötülük aletidir, Sağ elleri rüşvet doludur.

Mez.26: 11 Ama ben dürüst yaşarım, Kurtar beni, lütfet bana!

Mez.26: 12 Ayağım emin yerde duruyor. Topluluk içinde sana övgüler sunacağım, ya RAB.

BÖLÜM 27

Mez.27: 1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur, Kimseden korkmam. RAB yaşamımın kalesidir, Kimseden yılmam.

Mez.27: 2 Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler, Beni yutmak için üzerime gelirken Tökezleyip düşerler.

Mez.27: 3 Karşımda bir ordu konaklasa, Kılım kıpırdamaz, Bana karşı savaş açılsa, Yine güvenimi yitirmem.

Mez.27: 4 RAB’den tek dileğim, tek isteğim şu: RAB’bin güzelliğini seyretmek, Tapınağında O’na hayran olmak için Ömrümün bütün günlerini O’nun evinde geçirmek.

Mez.27: 5 Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek, Çadırının emin yerinde saklayacak, Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

Mez.27: 6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı Başım yukarı kalkacak, Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O’nun çadırında, O’nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.

Mez.27: 7 Sana yakarıyorum, ya RAB, kulak ver sesime, Lütfet, yanıtla beni!

Mez.27: 8 Ya RAB, içimden bir ses duydum: “Yüzümü ara!” dedin, İşte yüzünü arıyorum.

Mez.27: 9 Yüzünü benden gizleme, Kulunu öfkeyle geri çevirme! Bana hep yardımcı oldun; Bırakma, terk etme beni, Ey beni kurtaran Tanrı!

Mez.27: 10 Annemle babam beni terk etseler bile, RAB beni kabul eder.

Mez.27: 11 Ya RAB, yolunu öğret bana, Düşmanlarıma karşı Düz yolda bana öncülük et.

Mez.27: 12 Beni hasımlarımın keyfine bırakma, Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma, Ağızları şiddet saçıyor.

Mez.27: 13 Yaşam diyarında RAB’bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

Mez.27: 14 Umudunu RAB’be bağla, Güçlü ve yürekli ol; Umudunu RAB’be bağla!
BÖLÜM 28

Mez.28: 1 Ya RAB, sana yakarıyorum, Kayam benim, kulak tıkama sesime; Çünkü sen sessiz kalırsan, Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.

Mez.28: 2 Seni yardıma çağırdığımda, Ellerimi kutsal konutuna doğru açtığımda, Kulak ver yalvarışlarıma.

Mez.28: 3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla Aynı kefeye koyup cezalandırma. Onlar komşularıyla dostça konuşur, Ama yüreklerinde kötülük beslerler.

Mez.28: 4 Eylemlerine, yaptıkları kötülüklere göre onları yanıtla; Yaptıklarının, hak ettiklerinin karşılığını ver.

Mez.28: 5 Onlar RAB’bin yaptıklarına, Ellerinin eserine önem vermezler; Bu yüzden RAB onları yıkacak, Bir daha ayağa kaldırmayacak.

Mez.28: 6 RAB’be övgüler olsun! Çünkü yalvarışımı duydu.

Mez.28: 7 RAB benim gücüm, kalkanımdır, O’na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum. Yüreğim coşuyor, Ezgilerimle O’na şükrediyorum.

Mez.28: 8 RAB halkının gücüdür, Meshettiği* kralın zafer kalesidir.

Mez.28: 9 Halkını kurtar, kendi halkını kutsa; Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!

BÖLÜM 29

Mez.29: 1 Ey ilahi varlıklar, RAB’bi övün, RAB’bin gücünü, yüceliğini övün,

Mez.29: 2 RAB’bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Kutsal giysiler içinde RAB’be tapının!

Mez.29: 3 RAB’bin sesi sulara hükmediyor, Yüce Tanrı gürlüyor, RAB engin sulara hükmediyor.

Mez.29: 4 RAB’bin sesi güçlüdür, RAB’bin sesi görkemlidir.

Mez.29: 5 RAB’bin sesi sedir ağaçlarını kırar, Lübnan sedirlerini parçalar.

Mez.29: 6 Lübnan’ı buzağı gibi, Siryon Dağı’nı yabanıl öküz yavrusu gibi sıçratır.

Mez.29: 7 RAB’bin sesi şimşek gibi çakar,

Mez.29: 8 RAB’bin sesi çölü titretir, RAB Kadeş Çölü’nü sarsar.

Mez.29: 9 RAB’bin sesi geyikleri doğurtur*fl*, Ormanları çıplak bırakır. O’nun tapınağında herkes “Yücesin!” diye haykırır.D Not 29:9 “Geyikleri doğurtur” ya da “Yabanıl fıstık ağaçlarını eğer”.

Mez.29: 10 RAB tufan üstünde taht kurdu, O sonsuza dek kral kalacak.

Mez.29: 11 RAB halkına güç verir, Halkını esenlikle kutsar!

BÖLÜM 30

Mez.30: 1 Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB, Çünkü beni kurtardın, Düşmanlarımı bana güldürmedin.

Mez.30: 2 Ya RAB Tanrım, Sana yakardım, bana şifa verdin.

Mez.30: 3 Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın, Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.

Mez.30: 4 Ey RAB’bin sadık kulları, O’nu ilahilerle övün, Kutsallığını anarak O’na şükredin.

Mez.30: 5 Çünkü öfkesi bir an sürer, Lütfu ise bir ömür; Gözyaşlarınız belki bir gece akar, Ama sabahla sevinç doğar.

Mez.30: 6 Huzur duyunca dedim ki, “Asla sarsılmayacağım!”

Mez.30: 7 Ya RAB, lütfunla beni güçlü bir dağ gibi Sarsılmaz kıldın; Ama sen yüzünü gizleyince, Dehşete düştüm.

Mez.30: 8 Ya RAB, sana sesleniyorum, Rab’be yalvarıyorum:

Mez.30: 9 “Ne yararı olur senin için dökülen kanımın, Ölüm çukuruna inersem? Toprak sana övgüler sunar mı, Senin sadakatini ilan eder mi?

Mez.30: 10 Dinle, ya RAB, acı bana; Yardımcım ol, ya RAB!”

Mez.30: 11 Yasımı şenliğe döndürdün, Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşattın.

Mez.30: 12 Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın! Ya RAB Tanrım, sana sürekli şükredeceğim.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s