05.Gün

BÖLÜM 21

Mez.21: 1 Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce. Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!

Mez.21: 2 Gönlünün istediğini verdin, Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. *

Mez.21: 3 Onu güzel armağanlarla karşıladın, Başına saf altından taç koydun.

Mez.21: 4 Senden yaşam istedi, verdin ona: Uzun, sonsuz bir ömür.

Mez.21: 5 Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti, Onu görkem ve büyüklükle donattın.

Mez.21: 6 Üzerine sürekli bereket yağdırdın, Varlığınla onu sevince boğdun.

Mez.21: 7 Çünkü kral RAB’be güvenir, Yüceler Yücesi’nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.

Mez.21: 8 Elin bütün düşmanlarına erişecek, Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.

Mez.21: 9 Öfkelendiğin an, ya RAB, Kızgın fırına döndüreceksin onları; Gazapla yutacak, Ateşle tüketeceksin.

Mez.21: 10 Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden, Soylarını insanlar arasından.

Mez.21: 11 Düzenler kursalar sana, Aldatmaya çalışsalar, Yine de başarılı olamazlar.

Mez.21: 12 Çünkü sırtlarını döndüreceksin, Yayını yüzlerine doğru gerince.

Mez.21: 13 Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle! Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

BÖLÜM 22

Mez.22: 1 Tanrım, Tanrım, beni neden terk ettin? Niçin bana yardım etmekten, Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?

Mez.22: 2 Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun, Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana.

Mez.22: 3 Oysa sen kutsalsın, İsrail’in övgüleri üzerine taht kuran sensin.

Mez.22: 4 Sana güvendiler atalarımız, Sana dayandılar, onları kurtardın.

Mez.22: 5 Sana yakarıp kurtuldular, Sana güvendiler, aldanmadılar.

Mez.22: 6 Ama ben insan değil, toprak kurduyum, İnsanlar beni küçümsüyor, halk hor görüyor.

Mez.22: 7 Beni gören herkes alay ediyor, Sırıtıp baş sallayarak diyorlar ki,

Mez.22: 8 “Sırtını RAB’be dayadı, kurtarsın bakalım onu, Madem onu seviyor, yardım etsin!”

Mez.22: 9 Oysa beni ana rahminden çıkaran, Ana kucağındayken sana güvenmeyi öğreten sensin.

Mez.22: 10 Doğuşumdan beri sana teslim edildim, Ana rahminden beri Tanrım sensin.

Mez.22: 11 Benden uzak durma! Çünkü sıkıntı yanıbaşımda, Yardım edecek kimse yok.

Mez.22: 12 Boğalar kuşatıyor beni, Azgın Başan boğaları sarıyor çevremi.

Mez.22: 13 Kükreyerek avını parçalayan aslanlar gibi Ağızlarını açıyorlar bana.

Mez.22: 14 Su gibi dökülüyorum, Bütün kemiklerim oynaklarından çıkıyor; Yüreğim balmumu gibi içimde eriyor.

Mez.22: 15 Gücüm çömlek parçası gibi kurudu, Dilim damağıma yapışıyor; Beni ölüm toprağına yatırdın.

Mez.22: 16 Köpekler kuşatıyor beni, Kötüler sürüsü çevremi sarıyor, Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar.

Mez.22: 17 Bütün kemiklerimi sayar oldum, Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar.

Mez.22: 18 Giysilerimi aralarında paylaşıyor, Elbisem için kura çekiyorlar.

Mez.22: 19 Ama sen, ya RAB, uzak durma; Ey gücüm benim, yardımıma koş!

Mez.22: 20 Canımı kılıçtan, Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar!

Mez.22: 21 Kurtar beni aslanın ağzından, Yaban öküzlerinin boynuzundan. Yanıt ver bana!

Mez.22: 22 Adını kardeşlerime duyurayım, Topluluğun ortasında sana övgüler sunayım:

Mez.22: 23 Ey sizler, RAB’den korkanlar, O’na övgüler sunun! Ey Yakup soyu, O’nu yüceltin! Ey İsrail soyu, O’na saygı gösterin!

Mez.22: 24 Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı, Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi; Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi.

Mez.22: 25 Övgü konum sen olacaksın büyük toplulukta, Senden korkanların önünde yerine getireceğim adaklarımı.

Mez.22: 26 Yoksullar yiyip doyacak, RAB’be yönelenler O’na övgü sunacak. Sonsuza dek ömrünüz tükenmesin!

Mez.22: 27 Yeryüzünün dört bucağı anımsayıp RAB’be dönecek, Ulusların bütün soyları O’nun önünde yere kapanacak.

Mez.22: 28 Çünkü egemenlik RAB’bindir, Ulusları O yönetir.

Mez.22: 29 Yeryüzündeki bütün zenginler doyacak Ve O’nun önünde yere kapanacak, Toprağa gidenler, Ölümlerine engel olamayanlar, Eğilecekler O’nun önünde.

Mez.22: 30 Gelecek kuşaklar O’na kulluk edecek, Rab yeni kuşaklara anlatılacak.

Mez.22: 31 O’nun kurtarışını, “Rab yaptı bunları” diyerek, Henüz doğmamış bir halka duyuracaklar.

BÖLÜM 23

Mez.23: 1 RAB çobanımdır, Eksiğim olmaz.

Mez.23: 2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır, Sakin suların kıyısına götürür.

Mez.23: 3 İçimi tazeler, Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

Mez.23: 4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile, Kötülükten korkmam. Çünkü sen benimlesin. Çomağın, değneğin güven verir bana.

Mez.23: 5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın, Başıma yağ sürersin, Kâsem taşıyor.

Mez.23: 6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni, Hep RAB’bin evinde oturacağım.

BÖLÜM 24

Mez.24: 1 RAB’bindir yeryüzü ve içindeki her şey, Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

Mez.24: 2 Çünkü O’dur denizler üzerinde onu kuran, Sular üzerinde durduran.

Mez.24: 3 RAB’bin dağına kim çıkabilir, Kutsal yerinde kim durabilir?

Mez.24: 4 Elleri pak, yüreği temiz olan, Gönlünü putlara kaptırmayan, Yalan yere ant içmeyen.

Mez.24: 5 RAB kutsar böylesini, Kurtarıcısı Tanrı aklar.

Mez.24: 6 O’na yönelenler, Yakup’un Tanrısı’nın yüzünü arayanlar İşte böyledir. *

Mez.24: 7 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!

Mez.24: 8 Kimdir bu Yüce Kral? O RAB’dir, güçlü ve yiğit, Savaşta yiğit olan RAB.

Mez.24: 9 Kaldırın başınızı, ey kapılar! Açılın, ey eski kapılar! Yüce Kral girsin içeri!

Mez.24: 10 Kimdir bu Yüce Kral? Her Şeye Egemen RAB’dir bu Yüce Kral!

BÖLÜM 25

Mez.25: 1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,

Mez.25: 2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni, Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!

Mez.25: 3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmez; Nedensiz hainlik edenler utanır.

Mez.25: 4 Ya RAB, yollarını bana öğret, Yönlerini bildir.

Mez.25: 5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni; Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin. Bütün gün umudum sende.

Mez.25: 6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa; Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

Mez.25: 7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama, Sevgine göre anımsa beni, Çünkü sen iyisin, ya RAB.

Mez.25: 8 RAB iyi ve doğrudur, Onun için günahkârlara yol gösterir.

Mez.25: 9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder, Kendi yolunu öğretir onlara.

Mez.25: 10 RAB’bin bütün yolları sevgi ve sadakate dayanır Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

Mez.25: 11 Ya RAB, adın uğruna Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

Mez.25: 12 Kim RAB’den korkarsa, RAB ona seçeceği yolu gösterir.

Mez.25: 13 Gönenç içinde yaşayacak o insan, Soyu ülkeyi sahiplenecek.

Mez.25: 14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını, Onlara açıklar antlaşmasını.

Mez.25: 15 Gözlerim hep RAB’dedir, Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

Mez.25: 16 Halime bak, lütfet bana; Çünkü garip ve mazlumum.

Mez.25: 17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor, Kurtar beni dertlerimden!

Mez.25: 18 Üzüntüme, acılarıma bak, Bütün günahlarımı bağışla!

Mez.25: 19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar, Nasıl da benden nefret ediyorlar!

Mez.25: 20 Canımı koru, kurtar beni! Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

Mez.25: 21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni, Çünkü umudum sendedir.

Mez.25: 22 Ey Tanrı, kurtar İsrail’i Bütün sıkıntılarından!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s