14.Gün

BÖLÜM 66

Mez.66: 1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar, Tanrı’ya sevinç çığlıkları atın!

Mez.66: 2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin, O’na görkemli övgüler sunun!

Mez.66: 3 “Ne müthiş işlerin var!” deyin Tanrı’ya, “Öyle büyük gücün var ki, Düşmanların eğiliyor önünde.

Mez.66: 4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor, İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor.” *

Mez.66: 5 Gelin, bakın Tanrı’nın neler yaptığına! Ne müthiş işler yaptı insanlar arasında:

Mez.66: 6 Denizi karaya çevirdi, Atalarımız yaya geçtiler ırmaktan. Yaptığına sevindik orada.

Mez.66: 7 Kudretiyle sonsuza dek egemenlik sürer, Gözleri ulusları süzer; Başkaldıranlar gurura kapılmasın!

Mez.66: 8 Ey halklar, Tanrımız’a şükredin, Övgülerini duyurun.

Mez.66: 9 Hayatımızı koruyan, Ayaklarımızın kaymasına izin vermeyen O’dur.

Mez.66: 10 Sen bizi sınadın, ey Tanrı, Gümüş arıtır gibi arıttın.

Mez.66: 11 Ağa düşürdün bizi, Sırtımıza ağır yük vurdun.

Mez.66: 12 İnsanları başımıza çıkardın, Ateşten, sudan geçtik. Ama sonra bizi bolluğa kavuşturdun.

Mez.66: 13 Yakmalık sunularla* evine gireceğim, Adaklarımı yerine getireceğim,

Mez.66: 14 Sıkıntı içindeyken dudaklarımdan dökülen, Ağzımdan çıkan adakları.

Mez.66: 15 Yakılan koçların dumanıyla semiz hayvanlardan Sana yakmalık sunular sunacağım, Tekeler, sığırlar kurban edeceğim.

Mez.66: 16 Gelin, dinleyin, ey sizler, Tanrı’dan korkanlar, Benim için neler yaptığını size anlatayım.

Mez.66: 17 Ağzımla O’na yakardım, Övgüsü dilimden düşmedi.

Mez.66: 18 Yüreğimde kötülüğe yer verseydim, Rab beni dinlemezdi.

Mez.66: 19 Oysa Tanrı dinledi beni, Kulak verdi duamın sesine.

Mez.66: 20 Övgüler olsun Tanrı’ya, Çünkü duamı geri çevirmedi, Sevgisini benden esirgemedi.

BÖLÜM 67

Mez.67: 1 Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin, Yüzünün ışığı üzerimize parlasın. *

Mez.67: 2 Öyle ki, yeryüzünde yolun, Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

Mez.67: 3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, Bütün halklar sana şükretsin!

Mez.67: 4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın, Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın, Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

Mez.67: 5 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı, Bütün halklar sana şükretsin!

Mez.67: 6 Toprak ürününü verdi, Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun.

Mez.67: 7 Tanrı bize bolluk versin, Dünyanın dört bucağındakiler O’ndan korksun!

BÖLÜM 68

Mez.68: 1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları, Kaçsın önünden O’ndan nefret edenler!

Mez.68: 2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi; Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi Yok olsun kötüler Tanrı’nın önünde!

Mez.68: 3 Ancak doğrular sevinsin, Bayram etsinler Tanrı’nın önünde, Neşeyle coşsunlar.

Mez.68: 4 Tanrı’ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün, Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın*fa*; O’nun adı RAB’dir, bayram edin önünde!D Not 68:4 “Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın” ya da “Bulutlara binmiş olana ezgiler sunun”.

Mez.68: 5 Kutsal konutundaki Tanrı, Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

Mez.68: 6 Tanrı kimsesizlere ev verir, Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur, Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

Mez.68: 7 Ey Tanrı, sen halkına öncülük ettiğinde, Çölde yürüdüğünde, *

Mez.68: 8 Yer sarsıldı, Göklerden yağmur boşandı Tanrı’nın önünde, Sina Dağı sarsıldı Tanrı’nın, İsrail’in Tanrısı’nın önünde.

Mez.68: 9 Bol yağmurlar yağdırdın, ey Tanrı, Canlandırdın yorgun düşen yurdunu.

Mez.68: 10 Halkın oraya yerleşti, İyiliğinle mazlumların geçimini sağladın, ey Tanrı.

Mez.68: 11 Rab buyruk verdi, Büyük bir kadın topluluğu duyurdu müjdeyi:

Mez.68: 12 “Kaçıyor, kaçıyor orduların kralları! Evi bekleyen kadınlar ganimeti paylaşıyor.

Mez.68: 13 Ağılların arasında uyurken, Kanatları gümüş, tüyleri pırıl pırıl altınla kaplı Bir güvercine benzersiniz.”

Mez.68: 14 Her Şeye Gücü Yeten, kralları dağıtırken, Sanki Salmon Dağı’na kar yağıyordu.

Mez.68: 15 Ey Başan Dağı, Tanrı Dağı! Ey Başan Dağı, dorukları ulu dağ!

Mez.68: 16 Ey ulu dağlar, niçin yan gözle bakıyorsunuz Tanrı’nın yerleşmek için seçtiği dağa? Evet, RAB orada sonsuza dek oturacaktır.

Mez.68: 17 Tanrı’nın savaş arabaları sayısızdır, Rab kutsallık içinde Sina’dan geldi.

Mez.6818 Sen yükseğe çıktın, tutsakları peşine taktın, İnsanlardan, başkaldıranlardan bile armağanlar aldın, Oraya yerleşmek için, ya RAB Tanrı.

Mez.68: 19 Her gün yükümüzü taşıyan Rab’be, Bizi kurtaran Tanrı’ya övgüler olsun.

Mez.68: 20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı’dır, Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB’be özgüdür.

Mez.68: 21 Kuşkusuz Tanrı düşmanlarının başını, Suçlu yaşayanların kıllı kafasını ezer.

Mez.68: 22 Rab, “Onları Başan’dan, Denizin derinliklerinden geri getireceğim” der,

Mez.68: 23 “Öyle ki, ayaklarını düşmanlarının kanına batırasın, Köpeklerinin dili de onlardan payını alsın.”

Mez.68: 24 Ey Tanrı, senin zafer alayını, Tanrım’ın, Kralım’ın kutsal yere törenle gelişini gördüler:

Mez.68: 25 Başta okuyucular, arkada çalgıcılar, Ortada tef çalan genç kızlar.

Mez.68: 26 “Ey sizler, İsrail soyundan gelenler, Toplantılarınızda Tanrı’ya, RAB’be övgüler sunun!”

Mez.68: 27 Önde en küçük oymak Benyamin, Kalabalık halinde Yahuda önderleri, Zevulun ve Naftali önderleri oradalar!

Mez.68: 28-29 Ey Tanrı, Yeruşalim’deki tapınağından göster gücünü, Bizim için kullandığın gücünü, ey Tanrı. Krallar sana armağanlar sunacak.

Mez.68: 30 Azarla kamışlar arasında yaşayan hayvanı, Halkların buzağılarıyla boğalar sürüsünü*fb*, Çiğne ayaklarınla gümüşe gönül verenleri, Dağıt savaştan zevk alan halkları!D Not 68:30 Bu dizede geçen “Hayvan” Mısır’ı, “Buzağılarlaboğalar” ise irili ufaklı ulusları simgelemektedir.

Mez.68: 31 Mısır’dan elçiler gelecek, Kûşlular* ellerini Tanrı’ya doğru kaldırıverecek.

Mez.68: 32 Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrı’ya ezgiler söyleyin, İlahilerle övün Rab’bi,

Mez.68: 33 Göklere, kadim göklere binmiş olanı. İşte sesiyle, güçlü sesiyle gürlüyor!

Mez.68: 34 Tanrı’nın gücünü tanıyın; O’nun yüceliği İsrail’in üzerinde, Gücü göklerdedir.

Mez.68: 35 Ne heybetlisin, ey Tanrı, tapınağında! İsrail’in Tanrısı’na, Halkına güç, kudret veren Tanrı’ya övgüler olsun!

BÖLÜM 69

Mez.69: 1 Kurtar beni, ey Tanrı, Sular boyuma ulaştı.

Mez.69: 2 Dipsiz batağa gömülüyorum, Basacak yer yok. Derin sulara battım, Sellere kapıldım.

Mez.69: 3 Tükendim feryat etmekten, Boğazım kurudu; Gözlerimin feri sönüyor Tanrım’ı beklemekten.

Mez.69: 4 Yok yere benden nefret edenler Saçlarımdan daha çok. Kalabalıktır canıma kasteden haksız düşmanlarım. Çalmadığım malı nasıl geri verebilirim?

Mez.69: 5 Akılsızlığımı biliyorsun, ey Tanrı, Suçlarım senden gizli değil.

Mez.69: 6 Ya Rab, Her Şeye Egemen RAB, Utanmasın sana umut bağlayanlar benim yüzümden! Ey İsrail’in Tanrısı, Benim yüzümden sana yönelenler rezil olmasın!

Mez.69: 7 Senin uğruna hakarete katlandım, Utanç kapladı yüzümü.

Mez.69: 8 Kardeşlerime yabancı, Annemin öz oğullarına uzak kaldım.

Mez.69: 9 Çünkü evin için gösterdiğim gayret beni yiyip bitirdi, Sana edilen hakaretlere ben uğradım.

Mez.69: 10 Oruç* tutup ağlayınca, Yine hakarete uğradım.

Mez.69: 11 Çula büründüğüm zaman Alay konusu oldum.

Mez.69: 12 Kent kapısında oturanlar beni çekiştiriyor, Sarhoşların türküsü oldum.

Mez.69: 13 Ama benim duam sanadır, ya RAB. Ey Tanrı, sevginin bolluğuyla, Güvenilir kurtarışınla uygun gördüğünde Yanıtla beni.

Mez.69: 14 Beni çamurdan kurtar, İzin verme batmama; Benden nefret edenlerden, Derin sulardan kurtulayım.

Mez.69: 15 Seller beni sürüklemesin, Engin beni yutmasın, Ölüm çukuru ağzını üstüme kapamasın.

Mez.69: 16 Yanıt ver bana, ya RAB, Çünkü sevgin iyidir. Yüzünü çevir bana büyük merhametinle!

Mez.69: 17 Kulundan yüzünü gizleme, Çünkü sıkıntıdayım, hemen yanıtla beni!

Mez.69: 18 Yaklaş bana, kurtar canımı, Al başımdan düşmanlarımı.

Mez.69: 19 Bana nasıl hakaret edildiğini, Utandığımı, rezil olduğumu biliyorsun; Düşmanlarımın hepsi senin önünde.

Mez.69: 20 Hakaret kalbimi kırdı, dertliyim, Acılarımı paylaşacak birini bekledim, çıkmadı, Avutacak birini aradım, bulamadım.

Mez.69: 21 Yiyeceğime zehir kattılar, Sirke içirdiler susadığımda.

Mez.69: 22 Önlerindeki sofra tuzak olsun onlara, Yandaşları için kapan olsun!

Mez.69: 23 Gözleri kararsın, göremesinler! Bellerini hep bükük tut!

Mez.69: 24 Gazabını yağdır üzerlerine, Öfkenin ateşi yapışsın yakalarına!

Mez.69: 25 Issız kalsın konakları, Çadırlarında oturan olmasın!

Mez.69: 26 Çünkü senin vurduğun insanlara zulmediyor, Yaraladığın insanların acısını konuşuyorlar.

Mez.69: 27 Ceza yağdır başlarına, Senin tarafından aklanmasınlar!

Mez.69: 28 Yaşam kitabından silinsin adları, Doğrularla yan yana yazılmasınlar!

Mez.69: 29 Bense ezilmiş ve kederliyim, Senin kurtarışın, ey Tanrı, bana bir kale olsun!

Mez.69: 30 Tanrı’nın adını ezgilerle öveceğim, Şükranlarımla O’nu yücelteceğim.

Mez.69: 31 RAB’bi bir öküzden, Boynuzlu, tırnaklı bir boğadan Daha çok hoşnut eder bu.

Mez.69: 32 Mazlumlar bunu görünce sevinsin, Ey Tanrı’ya yönelen sizler, yüreğiniz canlansın.

Mez.69: 33 Çünkü RAB yoksulları işitir, Kendi tutsak halkını hor görmez.

Mez.69: 34 O’na övgüler sunun, ey yer, gök, Denizler ve onlardaki bütün canlılar!

Mez.6935 Çünkü Tanrı Siyon’u kurtaracak, Yahuda kentlerini onaracak; Halk oraya yerleşip sahibi olacak.

Mez.69: 36 Kullarının çocukları orayı miras alacak, O’nun adını sevenler orada oturacak.

BÖLÜM 70
Mez.70: 1 Ey Tanrı, kurtar beni! Yardımıma koş, ya RAB!

Mez.70: 2 Utansın canımı almaya çalışanlar, Yüzleri kızarsın! Geri dönsün zararımı isteyenler, Rezil olsunlar!

Mez.70: 3 Bana, “Oh! Oh!” çekenler Geri çekilsin utançlarından!

Mez.70: 4 Sende neşe ve sevinç bulsun Bütün sana yönelenler! “Tanrı yücedir!” desin hep Senin kurtarışını özleyenler!

Mez.70: 5 Bense, mazlum ve yoksulum, Ey Tanrı, yardımıma koş! Yardımcım ve kurtarıcım sensin, Geç kalma, ya RAB!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s