13.Gün

BÖLÜM 61

Mez.61: 1 Ey Tanrı, yakarışımı işit, Duama kulak ver!

Mez.61: 2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan, Yüreğime hüzün çökünce. Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,

Mez.61: 3 Çünkü sen benim için sığınak, Düşmana karşı güçlü bir kule oldun.

Mez.61: 4 Çadırında sonsuza dek oturmak Ve kanatlarının gölgesine sığınmak isterim. *

Mez.61: 5 Çünkü sen, ey Tanrı, adaklarımı duydun, Adından korkanların mirasını bana verdin.

Mez.61: 6 Kralın günlerine gün kat, Yılları yüzyıllar olsun!

Mez.61: 7 Tanrı’nın huzurunda sonsuza dek tahtında otursun; Onu sevgin ve sadakatinle koru!

Mez.61: 8 O zaman adını hep ilahilerle öveceğim, Her gün adaklarımı yerine getireceğim.

BÖLÜM 62

Mez.62: 1 Canım yalnız Tanrı’da huzur bulur, Kurtuluşum O’ndan gelir.

Mez.62: 2 Tek kayam, kurtuluşum, Kalem O’dur, asla sarsılmam.

Mez.62: 3 Birini ezmek için daha ne vakte kadar Hep birlikte üstüne saldıracaksınız, Eğri bir duvara, Yerinden oynamış bir çite saldırır gibi?

Mez.62: 4 Tek düşünceleri onu doruktan indirmektir. Yalandan zevk alırlar. Ağızlarıyla hayırdua ederken, İçlerinden lanet okurlar. *

Mez.62: 5 Ey canım, yalnız Tanrı’da huzur bul, Çünkü umudum O’ndadır.

Mez.62: 6 Tek kayam, kurtuluşum, Kalem O’dur, sarsılmam.

Mez.62: 7 Kurtuluşum ve onurum Tanrı’ya bağlıdır, Güçlü kayam, sığınağım O’dur.

Mez.62: 8 Ey halkım, her zaman O’na güven, İçini dök O’na, Çünkü Tanrı sığınağımızdır.

Mez.62: 9 Sıradan insan ancak bir soluk, Soylu insansa bir yalandır. Tartıya konduğunda ikisi birlikte soluktan hafiftir.

Mez.62: 10 Zorbalığa güvenmeyin, yağma malla övünmeyin; Varlığınız artsa bile, ona gönül bağlamayın.

Mez.62: 11 Tanrı bir şey söyledi, Ben iki şey duydum: Güç Tanrı’nındır,

Mez.62: 12 Sevgi de senin, ya Rab! Çünkü sen herkese, yaptığının karşılığını verirsin.

BÖLÜM 63

Mez.63: 1 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım, Seni çok özlüyorum, Canım sana susamış, Kurak, yorucu, susuz bir diyarda, Bütün varlığımla seni arıyorum.

Mez.63: 2 Kutsal yerde baktım sana, Gücünü, görkemini görmek için.

Mez.63: 3 Senin sevgin yaşamdan iyidir, Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

Mez.63: 4 Ömrümce sana övgüler sunacağım, Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

Mez.63: 5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana, Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

Mez.63: 6 Yatağıma uzanınca seni anarım, Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.

Mez.63: 7 Çünkü sen bana yardımcı oldun, Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

Mez.63: 8 Canım sana sımsıkı sarılır, Sağ elin bana destek olur.

Mez.63: 9 Ama canımı almak isteyenler, Yerin derinliklerine inecek,

Mez.63: 10 Kılıcın ağzına atılacak, Çakallara yem olacak.

Mez.63: 11 Kralsa Tanrı’da sevinç bulacak. Tanrı’nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek, Yalancıların ağzıysa kapanacak.

BÖLÜM 64

Mez.64: 1 Ey Tanrı, kulak ver sesime yakındığım zaman, Hayatımı düşman korkusundan koru.

Mez.64: 2 Kötülerin gizli tasarılarından, O suçlu güruhun şamatasından esirge beni.

Mez.64: 3 Onlar dillerini kılıç gibi bilemiş, Acı sözlerini ok gibi hedefe yöneltmişler,

Mez.64: 4 Pusularından masum insanın üzerine atmak için. Ansızın vururlar, hiç çekinmeden.

Mez.64: 5 Birbirlerini kötülük yapmaya iter, Gizli tuzaklar tasarlarken, “Kim görecek?” derler.

Mez.64: 6 Haksızlık yapmayı düşünür, “Kusursuz bir plan yaptık!” derler. İnsanın içi ve yüreği derin bir sırdır, bilinmez.

Mez.64: 7 Ama Tanrı onlara ok atacak, Ansızın yaralanacaklar.

Mez.64: 8 Dilleri yüzünden yıkıma uğrayacaklar, Hallerini gören herkes alayla baş sallayacak.

Mez.64: 9 Bütün insanlar korkuya kapılacak, Tanrı’nın işini duyuracak, O’nun yaptıkları üzerinde düşünecekler.

Mez.64: 10 Doğru insan RAB’de sevinç bulacak, O’na sığınacak, Bütün temiz yürekliler O’nu övecek.

BÖLÜM 65

Mez.65: 1 Ey Tanrı, Siyon’da seni övgü bekliyor*fz*, Yerine getirilecek sana adanan adaklar.D Not 65:1 Septuaginta, Süryanice “Seni övgü bekliyor”,Masoretik metin “Senin için sessizlik övgü”.

Mez.65: 2 Ey sen, duaları işiten, Bütün insanlar sana gelecek.

Mez.65: 3 Suçlarımızın altında ezildik, Ama sen isyanlarımızı bağışlarsın.

Mez.65: 4 Ne mutlu avlularında otursun diye Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye! Evinin, kutsal tapınağının Nimetlerine doyacağız.

Mez.65: 5 Ey bizi kurtaran Tanrı, Müthiş işler yaparak Zaferle yanıtlarsın bizi. Sen yeryüzünün dört bucağında, Uzak denizlerdekilerin umudusun;

Mez.65: 6 Kudret kuşanan, Gücüyle dağları kuran,

Mez.65: 7 Denizlerin kükremesini, Dalgaların gümbürtüsünü, Halkların kargaşasını yatıştıran sensin.

Mez.65: 8 Dünyanın öbür ucunda yaşayanlar Korkuya kapılır senin belirtilerin karşısında. Doğudan batıya kadar insanlara Sevinç çığlıkları attırırsın.

Mez.65: 9 Toprağa bakar, çok verimli kılarsın, Onu zenginliğe boğarsın. Ey Tanrı, ırmakların suyla doludur, İnsanlara tahıl sağlarsın, Çünkü sen toprağı şöyle hazırlarsın:

Mez.65: 10 Sabanın açtığı yarıkları bolca sular, Sırtlarını düzlersin. Yağmurla toprağı yumuşatır, Ürünlerine bereket katarsın.

Mez.65: 11 İyiliklerinle yılı taçlandırırsın, Arabalarının geçtiği yollardan bolluk akar,

Mez.65: 12 Otlaklar yeşillenir, Tepeler sevince bürünür,

Mez.65: 13 Çayırlar sürülerle bezenir, Vadiler ekinle örtünür, Sevinçten haykırır, ezgi söylerler.

66. MezmurMüzik şefi için – İlahi – Mezmur

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s