Parlayan Nur

Hz. Ebu Hureyre (ra)’den: “Allahu Teâlâ, Hz. Adem (as)’i yarattığı ve ruh üflediği zaman, Adem hapşırdı ve Elhamdülillah diyerek, izni ile Teâlâ’ya hamdetti. Rabb’i de ona: ”“ Ey Adem, Yerhamukallah (Allah sana rahmet etsin), (mukarreb) meleklerden şu oturan gruba git ve “Esselamü aleyküm” de, dedi. Hz. Adem öyle yaptı. Hitabettiği melekler: ”“ Ve aleyke’s-selamu ve rahmetullahi ve berekatuhu, diye karşılık verdiler. Sonra Adem (as) Rabb’ine döndü. Rabb’i ona: ”“ Bu cümle senin ve evlatlarının aralarındaki selamlaşmadır, dedi. Allahu Teâlâ Hz. leri, elleri kapalı olduğu halde Adem’e: ”“ Dilediğini seç, dedi. Hz. Adem: ”“ Rabb’imin sağ elini seçtim! Rabb’imin iki eli de sağdır, mübarektir, dedi. Sonra Allahu Teâlâ Hz.leri sağ elini açtı. İçinde Hz. Adem ve onun zürriyeti (nin emsalleri) vardı. Hz. Adem (as): ”“ Ey Rabbim, bunlar nedir? dedi. Rabb’i Teâlâ: ”“ Bunlar senin zürriyetindir, dedi. Her insanın, iki gözünün arasında ömrü yazılıydı. Aralarında biri hepsinden daha parlak, daha nurlu idi. Hz. Adem: ”“ Ey Rabbim bu kimdir? dedi. Rabb’i Teâlâ Hz.leri: ”“ Bu senin oğlun Davud’dur. Ben ona kırk yıllık ömür takdir ettim, dedi. Adem (as): ”“ Ey Rabbim onun ömrünü uzat, talebinde bulundu. Rabb’i Teâlâ: ”“ Bu ona takdir edilmiş olandır, deyince Adem: ”“ Ey Rabbim, ben ona kendi ömrümden altmış senesini verdim, diye ısrar etti. Bunun üzerine Rabb’i Teâlâ: ”“ Sen ve bu (talebin berabersiniz). Sonra Adem cennete yerleştirildi. Allah’ın dilediği kadar orada kaldı. Sonra cennetten(arza) indirildi. Adem burada kendi ecelini yıl be yıl sayıp hesaplıyordu. Derken ölüm meleği geldi. Hz. Adem (as) ona: ”“ Acele ettin, erken geldin. Bana bin yıl ömür takdir edilmişti, dedi. Melek: ”“ İyi ama sen oğlun Davud’a altmış senesini verdin, dedi. Ne var ki o bunu inkâr etti, zürriyeti de inkâr etti; o unuttu, zürriyeti de unuttu.” Resûlullah (sav) ilâve etti: ”“ O günden itibaren yazma ve şahidlik emredildi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s